Wednesday, December 31, 2008

புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

என் இனிய வாசகர்க்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

நன்றி நன்றி!

என் குடும்பத்தாரும், தங்களின் அன்பை தெரிவிக்கிறார்கள்.

************************************

வாரம் ஒரு முறை பதிவு எழுதலாம் என்ற ரிசலுசன் எடுத்திருக்கிறேன்.

பார்க்கலாம்...

*************************************

The guy who had stalked me with his stupid comments in this blog - is a Tamilian from Illionis - Chicago suburbs, who has completed an MBA in Ross School of Business, Ann Arbor.

He is in custody! After repeated requests from his wife, I have withdrawn my complaint. He should be released in next 24 hours, after certain formalities. New Year in Prison!

His company also fired him! The IP address was his co's, and he was found using company time to surf blogs, which was also one of reason to terminate him.

Well, personally I dont give a damn my dear!

Tuesday, December 30, 2008

Stupid Writing

I have been pondering about my stupid writing ;-) for all along folks. Since September 21st, 2008 when Ramesh helped me to get this blog thing going, I thought with my very limited knowledge in Tamil I can write something and keep it as my only personal space, without forgetting the language. Mostly I wanted to write in Tamil and occasionally scribble in English.

I have made few friends all along the way.

Helped a few in terms of mental peace and monetary help.

Yes stupid writing did take care of one lady from Coimbatore under some sexual harassment duress.

I have been following many of you who have been so fortunate to have gotten the opportunity to emphasize the sepulchral demonic comments, to the core of the bottom of you heart, that sinks the noblest, in the connection of the belly button way, that is bestowed upon by the Supreme.

Well wont I stop these stupid writings?

Note - there is a guy from Bensenville, Illinois, United States stalking me on this blog, making some irresponsible comments, inspite of me warning in the home page on the top of the blog. The IP address has been logged and I have passed on to the authorities here in New York. I can expect the person to be arrested in the next 24 hours.

So long dude, celebrate New year in the penitentiary!

Illinois and this mafiatic corruption attitude... unimaginable!

Monday, December 29, 2008

Slumdog Millionaire

Everyone is talking about the Indian Slumkid movie, Slumdog Millionaire.

We went yesterday evening, and my sisters kid hated it. Not worth for an evening, with a popcorn dinner. Well we compensated with a nice little late night Pulav! (Mom made it!)

What in the hell - the hero slum kid talks with a British accent, unlike Mumbai Desi? Cool!

It is about the typical poor guy with adversities, becoming rich kind of movie.

Anil Kapoor is so madly awesome. The touch was there in a movie called Partner, with Govinda. Now this. Long way to go for an Oscar, if that is what they are talking about. But sincerely I hope that, this is the movie of the season, and atleast get one nice nomination for a better screenplay.

"Who wants to be a Millionaire" is the backdrop (Kaun Banega Crorepati) concocted by an Indian Vikas, with a typical stereotype Indian stylish movie - with the usual masala.

Irony is, the first Crorepati (an IAS aspirant, who failed in it, now in Investment Banking at a decent company in USA) of that show, worked as an intern during his MBA with my company!

Here is some discussion on the movie that I found on the net.

குளிரும் மனமும்

குளிர் ஒரு வித போதை. எதுவும் செய்ய வேண்டியது இல்லை. மயங்கி இருக்கலாம்... ஆனால் சொந்த பந்தங்கள்...

நானும் ஜோவும், அம்மா அப்பா, தங்கை குடும்பத்துடன் நியூ யார்க் ஸ்டேட் சுற்றினோம். இரண்டு நாட்கள்... பெரிய பதிவு எழுத ஆசை. கொஞ்சம் வேலை. மெதுவாக எழுதுகிறேன். ஜனவரி ஐந்து தான் ஆபிஸ். மருதமலை முருகன் அருளால், எனக்கு பெரிய பதவி கிடைக்க வேண்டும். அப்படி என்றால், இங்கு தொடர்ந்து இருப்பேன்.

வெள்ளி அன்று மச்சான் ஆசினிங் அருகில் ஒரு மோட்டல் வாங்க ஒப்பந்தம் போட்டார்.

இன்னும் சிறிது நேரத்தில், நியூ ஜெர்சி சென்று சில நண்பர்களை பார்ப்போம். அப்படியே கோவில்...

நாளை ட்ரெயின் எடுத்து வாஷிங்க்டன் சென்று, சுற்றிவிட்டு, என் திருப்பூர் நண்பியின் சொந்தம் ஒன்று கேயிதர்ச்பர்கில் இருகிறார்கள். அவர்களை பார்த்துவிட்டு.... இரவு வில்மிங்க்டனில் எங்கள் வீட்டில் (;-)) தங்குகிறோம். புதன் காலை எழுந்து இரண்டு அவுட்லெட் ஷாபிங் மால் சென்று விட்டு...

மதியம் நியூ யார்க் வந்து விட வேண்டும்.... குளிர் எங்கும். இரவு டைம்ஸ் ஸ்கொயர் நியூ இயர் செலேப்ரேசன் - தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் என்று பயம் காட்டுகிறார்கள்..., பதினோரு மணி அளவில் இருந்தால், வெளியில் நடந்து வர வழி இருக்கும்.

என்ன குழந்தைகள், குளிரில், தூக்கம் கெட்டு இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு இது முதல் முறை...

ஸ்னோ விழுகிறது... இரவில் மட்டும்... பாஸ்டனில் தூக்கம் போகிறதாம்!************

எனக்கு பிடித்த பதிவு ஒன்று - சிறியது... வினிதா அழகாக எழுதியுள்ளார்...

மைசூர் பயணம்

பாதி போட்டோ போட்டு தப்பித்துவிட்டார்.